Osnovna škola "Aleksa Šantić" BANJA LUKA

download

Sekcija ljubitelja knjige

Ove godine u našoj školi je pored drugih sekcija, zaživjela nova sekcija- „SEKCIJA LjUBITELjA KNjIGE“. Ideja za njeno postojanje se javila spontano, prvenstveno da se knjiga približi djeci, onim malim bićima za koja je...

x93143671551309432

Pokloni knjigu

U saradnji sa Savjetom roditelja i Savjetom učenika, a u cilju realizacije Razvojnog plana škole i projekta “Čitalića” pokrenuta je akcija prikupljanja knjiga. Akcija je trajala od 01.03 do 31.o3.2016. godine, a učestvovali su...

rsz_p9170783 0

Naši učenici u Beogradu

U okviru projektа, rаzmjene učenikа između Novog  Beogrаdа i Bаnje Luke, učenici nаše škole su borаvili u gostimа kod učenikа Osnovne škole „Drаgаn Lukić“ sа Bežаnijske kose.To je bilа uzvrаtnа posjetа jer su Beogrаđаni ...