Osnovna škola - Banja Luka

"ALEKSA ŠANTIĆ"

,,Stvaramo ljude, danas male, a sutra veće od nas”